Orsova Shipyard Company

CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA

  • Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 2020 – 26 februarie 2021
  • Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2020 – 16 aprilie 2021 prima convocare / 17 aprilie 2021 a doua convocare
  • Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 2020 – 19/20 aprilie 2021
  • Prezentarea rezultatelor financiare la 31.03.2021 – 14 mai 2021
  • Prezentarea rezultatelor financiare semestriale la 30.06.2021 – 13 august 2021
  • Prezentarea rezultatelor financiare la 30.09.2021 – 12 noiembrie 2021
  • Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa caz – La solicitare

  

In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.