CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2023

NR.CRT.DENUMIRE EVENIMENTDATA DE RAPORTARE
1.Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 202228 februarie 2023
2.Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.202220 aprilie 2023
3.Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 202221 aprilie 2023
4.Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 202315 mai 2023
5.Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 202311 august 2023
6.

Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2023

10 noiembrie 2023
7.Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa cazLa solicitare

       In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.

 

        Director general,                                                                       Director economic,

        Ing. Mircea Sperdea                                                           Ec. Marilena Visescu