CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2022

NR.CRT.DENUMIRE EVENIMENTDATA DE RAPORTARE
1.Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 202128 februarie 2022
2.Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2021

15 aprilie 2022 prima convocare

16 aprilie 2022 a doua convocare

3.Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 202118 aprilie 2022
4.Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 202213 mai 2022
5.Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 202212 august 2022
6.

Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2022

11 noiembrie 2022
7.Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa cazLa solicitare

       In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.

 

        Director general,                                                                       Director economic,

        Ing. Mircea Sperdea                                                           Ec. Marilena Visescu