CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2024

NR.CRT.DENUMIRE EVENIMENTDATA DE RAPORTARE
1.Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 202326 februarie 2024
2.Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.202322 (23) aprilie 2024
3.Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 202323 aprilie 2024
4.Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 202414 mai 2024
5.Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 202414 august 2024
6.

Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2024

11 noiembrie 2023
7.Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa cazLa solicitare

       In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.

 

        Director general,                                                                       Director economic,

        Ing. Mircea Sperdea                                                           Ec. Marilena Visescu