Orsova Shipyard Company

CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA

CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2021

NR.CRT. DENUMIRE EVENIMENT DATA DE RAPORTARE
1. Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 2020 26 februarie 2021
2. Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2020

16 aprilie 2021 prima convocare

17 aprilie 2021 a doua convocare

3. Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 2020 19/20 aprilie 2021
4. Prezentarea rezultatelor financiare la 31.03.2021 14 mai 2021
5. Prezentarea rezultatelor financiare semestriale la 30.06.2021 13 august 2021
6. Prezentarea rezultatelor financiare la 30.09.2021 12 noiembrie 2021
7. Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa caz La solicitare

In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.