Șantierul Naval Orșova a luat ființă în 1890, ca un mic atelier destinat reparării navelor ce participau la construirea canalului navigabil de la Porțile de Fier – SIP Iugoslavia și avut o dezvoltare constantă în timp, cunoscând o evoluție spectaculoasă după anul 1991 când s-a schimbat forma de organizare și denumirea, infiintându-se societatea pe acțiuni Șantierul Naval Orșova SA.

Actualmente, ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. este o societate 100% privată, pe acțiuni, acționari fiind:

   • SEA CONTAINER SERVICES SRL – 49,9998 %
   • S.I.F. MUNTENIA S.A. – 44,1262%
   • Alți acționari 5,8740 %

Având un numar mediu de angajati de 337 la 31.12.2023, dar si un capital social de 28.557.297,5 RON, precum și o cifră de afaceri de peste 50 milioane RON anual, șantierul este un partener solid și credibil în afaceri.

Cele două activități principale ale societății sunt:

 • construcția de nave, care sunt în totalitate destinate livrării intracomunitare;
 • reparația de nave, pentru piața internă și externă.

Construcția de nave fluviale reprezintă principala activitate a societății; ea deține și ponderea cea mai mare în volumul de muncă și sursele de venituri ale companiei.

În Șantierul Naval Orșova se construiesc corpuri de nave fluviale – pentru mărfuri generale, portcontainere, nave tanc chimic și nave gas-tanc, nave tehnice, etc.

Toate acestea primesc și o armare:

 • cu instalațiile de corp,
 • de balast,
 • de încălzire
 • de încărcare-descărcare.

Diversitatea și calitatea produselor noastre sunt la baza unei colaborări continue și intense cu parteneri din Germania, Olanda, Austria și Belgia.

Odata cu demararea constructiilor de nave pentru livrari intracomunitare, societatea si-a modernizat continuu tehnologia de lucru, facând investitii importante pentru achizitionarea de masini, utilaje si aparatura moderna de lucru putând produce o gama variata de nave.

Toate procesele care vizează regulile navale de construcție sunt supravegheate de inspecții ale societăților de clasificare: Lloyd Register, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, RINA precum și Registrul Naval Român.

 

În șantier își desfășoară activitatea un birou de proiectări pe calculator ( CAD), precum și un atelier de proiectare tehnologică. Acestea sunt capabile să facă față celor mai moderne cerințe, societatea fiind certificată de către Lloyd`s Register cu sistemul ISO9001:2015.

Ca perspectiva pentru viitorii ani se intenționează asimilarea contructiei de nave de pasageri, o astfel de navă fiind deja în execuție.

În acest moment deja fiind asimilate tehnologiile de construcție nave costier, precum și tehnologiile de construcție nave tanc chimic cu magazia de marfă din inox (duplex 1.4462).

Primele șase nave tanc cu magaziile de marfă din oțel inox duplex fiind deja livrate și apreciate la modul superlativ de către beneficiari și de către specialiștii vest europeni.

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA deține la sucursala sa din Agigea 5 nave șalandă de câte 950 de metri cubi fiecare, special concepute pentru operațiunile portuare și de transport în zona de coastă. Acestea pot fi închiriate pentru cele mai variate perioade.

În anii trecuți, au fost folosiți pentru închiriere de companii precum:

 • Van Oord Holland – reconstrucția plajei Constanța – Eforie Sud
 • Haifa, Israel
 • Turcia
 • Ukraina

Până în prezent acestea au fost închiriate în țări riverane Mării Negre și Mării Adriatice.