Orsova Shipyard Company

Elementor #4621

CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2021

In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.

Raportari financiare:

2021

Trimestrul I

Comunicat presa 31.03.2021 (RO)

Press release 31.03.2021 (EN)

Raport trimestrial 31.03.2021 (RO)

Trimestrial report 31.03.2021 (EN)

2020

Trimestrul I

Comunicat presa 31.03.2020 (RO)

Press release 31.03.2020 (EN)

Raport trimestrial 31.03.2020 (RO)

Trimestrial report 31.03.2020 (EN)

Semestrul I

Comunicat presa raportari 30.06.2020 (RO)

Press release  reports on 30.06.2020 (EN)

Raport semestrial 30.06.2020 (RO)

Raport semestrial 30.06.2020 (EN)

 

Trimestrul III

Comunicat presa raportari 30.09.2020 (RO)

Press release  reports on 30.09.2020 (EN)

Raport trimestrial 30.09.2020 (RO)

Trimestrial report 30.09.2020(EN)

Anual

Situatii financiare preliminare 31.12.2020 (RO)

Situatii financiare preliminare 31.12.2020 (EN)

Comunicat presa preliminar 2020

Press release preliminary 2020

Raport anual integrat 2020 (RO)

Raport anual integrat 2020 (EN)

Raport anual integrat 2020 format ESEF (RO)

Raport anual integrat 2020 format ESEF (EN)

2019

Trimestrul I

Comunicat de presa 31.03.2019 (RO)

Press release 31.03.3019 (EN)

Raport Trimestrial 31.03.2019 (RO)

Trimestrial report 31.03.2019 (EN)

Semestrul I

Comunicat presa 30.06.2019 (RO)

Press release 30.06.2019 (EN)

Raport semestrial 30.06.2019 (RO)

Semestrial report 30.06.2019 (EN)

Trimestrul III

Comunicat de presa 30.09.2019 (RO)

Press release 30.09.3019 (EN)

Raport Trimestrial 30.09.2019 (RO)

Trimestrial report 30.09.2019 (EN)

Note ifrs 30.09.2019 (RO)

Note ifrs 30.09.2019 (EN)

Anual

Situatii preliminare 31.12.2019 (RO-EN)

Comunicat presa preliminar 2019

Press release preliminary

Comunicat disponibilitate  raport anual 2019 RO

Comunicat disponibilitate raport anual 2019 EN

RAPORT ANUAL SNO INTEGRAT 2019 EN

RAPORT ANUAL SNO INTEGRAT 2019 RO

2018

Trimestrul I

Comunicat de presa 31.03.2018 (RO)

Press release 31.03.3018 (EN)

Raport Trimestrial 31.03.2018 (RO)

Trimestrial report 31.03.2018 (EN)

Semestrul I

 

Comunicat de presa 30.06.2018 (RO)

Press release 30.06.3018 (EN)

Raport semestrial 30.06.2018 (RO)

Semestrial report 30.06.2018 (EN)

Trimestrul III

 

Comunicat de presa 30.09.2018 (RO)

Press release 30.09.3018 (EN)

Raport trimestrial 30.09.2018 (RO)

Trimestrial report 30.09.2018 (EN)

Anual

 

Comunicat presa preliminat 31.12.2018

Press release prelim 31.12.2018

SITUATII PRELIMINARE 31.12.2018 RO-EN

RAPORT ANUAL SNO 2018 RO

RAPORT ANUAL SNO 2018 EN

Comunicat disponib. rap.anual 2019 ro

Comunicat disponib. rap.anual 2019 en

 

2017

Trimestrul I

Comunicat presa 11.05.2017 (RO)

Comunicat presa 11.05.2017 (EN)

Raport Trimestrial 31.03.2017 (RO)

Trimestrial report 31.03.2017 (EN)

Semestrul I

Comunicat presa disponibilitatea Rap. semestrial (RO)

Comunicat presa disponibilitatea Rap. semestrial (EN)

Raport semestrial la 30.06.2017 (RO)

Raport semestrial la 30.06.2017 (EN)

Trimestrul III

Comunicat presa disponibilitatea Raport trimestrial (RO)

Comunicat presa disponibilitatea Raport trimestrial (EN)

Raport trim. III 2017 (RO)

Trimestrial report III 2017 (EN)

Anual

Comunicat presa 31.12.2017

Press release 31.12.2017

SITUATII PRELIMINARE IFRS RO-EN

2016

Trimestrul I

COMUNICAT PRESA 31.03.2016

RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2016

SITUATII IFRS 31.03.2016

Comunicat presa (en) 31.03.2016

RAPORT TRIM.I.2016 (EN)

Semestrul I

 

COMUNICAT PRESA SEM.I.2016

DECLARATIE DE CONFORMITATE 30.06.2016

NOTE SIT. FINANC. SEM.I.2016

RAPORT GESTIUNE 30.06.2016

SIT. MODIF. CAPITALURILOR 30.06.2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZ. LA 30.06.2016

SITUATIA POZITIEI FINANC. 30.06.2016

SITUATIA REZULT. GLOBAL 30.06.2016

Bilant_SNO_06_2016

English versions

Trimestrul III

 

Comunicat presa 30.09.2016

Press release 30.09.2016

RAPORT TRIM.III.2016 RO

TRIMESTRAL REPORT III 2016 (EN)

 

Anual

 

Press release 31.12.2016

SITUATII PRELIMINARE IFRS RO-EN 31.12.2016

Comunicat presa 06.04.2017

Press release 06.04.2017

Raport anual SNO 2016 BVB

Yearly report SNO 2016 BVB

 

 

2015

Trimestrul I

COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT TRIMESTRUL I 2015

RAPORT TRIM. I 2015

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2015

Semestrul I

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEM.I.2015

BILANT IFRS 30.06.2015 FORMAT M.F.P.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.06.2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.06.2015

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR LA 30.06.2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2015

NOTE LA SIT. FINANCIARE CONFORME IFRS LA 30.06.2015

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 30.06.2015

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE   30.06.2015

Trimestrul III

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT LA  30.09.2015

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2015 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2015

SITUATIA REZ. GLOBAL LA 30.09.2015

Anual

RAPORT CURENT DISPONIBILITATE REALIZARI PRELIMINARE AN 2015

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE AN 2015

Comunicat de presa disponibilitate Raport anual 2015

Situatii financiare individuale IFRS 2015

Situatii financiare 2015 format MFP

Declaratia de conformitate (art.30 din L.82/1991)

Raport conformare cod guvernanta corporativa an 2015

Raportul administratorilor pe anul 2015

2014

Trimestrul I

RAPORT TRIM.I.2014

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2014

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2014

COMUNICAT DE PRESA TRIM.I.2014.

Semestrul I

 

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEM.I.2014

BILANT IFRS 30.06.2014 FORMAT M.F.P.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.06.2014

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.06.2014

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR LA 30.06.2014

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

NOTE LA SIT. FINANCIARE CONFORME IFRS LA 30.06.2014

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 30.06.2014

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Trimestrul III

 

OMUNICAT DE PRESA DIPONIBILITATE RAPORT 30.09.2014

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2014

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA REZ. GLOBAL 30.09.2014

Anual

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE AN 2014

 

RAPORT CURENT DISPONIBILITATE REALIZ. PRELIMINATE 2014

      COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL 2014

      SITUATII FINANCIARE INDIVIDULAE IFRS 2014 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2014

 RAPORTUL AUDITORILOR PE ANUL 2014

SITUATII FINANCIARE 2014 FORMAT MFP

DECLARATIE CONFORMITATE  (ART.30 DIN L.82/1991

DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI AN 2014

 

2013

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2013

Situatia pozitiei financiare si a rezultatului global la 31.03.2013

Comunicat de presa trim.I.2013

Semestrul I

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEM.I.2013

BILANT IFRS 30.06.2013 FORMAT M.F.P.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.06.2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.06.2013

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR LA 30.06.2013

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

NOTE LA SIT. FINANCIARE CONFORME IFRS LA 30.06.2013

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 30.06.2013

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Trimestrul III

COMUNICAT PRESA TR.III 2013

RAPORT PE TRIM.III.2013

SIT. POZ. FIN. LA 30.09.2013

SIT. REZ. GLOBAL LA 30.09.2013

 

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2013

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI PE ANUL 2013

SITUATII FINANCIARE 2013 FORMAT MFP

SITUATII FINANCIARE 2013, CONFORM IFRS SI NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

DECLARATIA DE CONFORMITATE SITUATII FINANCIARE 2013

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL 2013

DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI

Raport curent disponibilitate realizari preliminate anul 2013

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2013 – preliminat

Situatia rezultatului global la 31.12.2013 – preliminat

 

2012

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2012

Bilant trimestrul I 2012

Comunicat de presa Trim. .I. 2012

Semestrul I

 

Declaratie persoane responsabile.30.06.2012

Note la situatia financiara semestrul I 2012

Raportul C.A. semestrul.I. 2012

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2012

Situatia modificarilor capitalului propriu 30.06.2012

Situatii financiare la 30.06.2011

Comunicat de presa disponibilitate rapot semestrial la 30.06.2012.

Trimestrul III

 

RAPORT TRIM III 2012

Indicatori trim. III 2012

Comunicat presa 30.09.2012

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2012

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PE ANUL 2012

DECLARATIE DE CONFORMITATE AN 2012

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL

NOTE LA SIT. FIN. PE ANUL 2012, CONFORM IFRS

COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL 2012

DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI

2011

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2011

Indicatori trimestrul I 2011

Semestrul I

Declaratie persoane responsabile.30.06.2011

Note la situatia financiara semestrul I 2011

Raportul C.A. semestrul.I. 2011

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2011

Situatia modificarilor capitalului propriu 30.06.2011

Situatii financiare la 30.06.2011

Trimestrul III

Raport trimestrul III 2011

Indicatori trimestrul III 2011

 

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2011

RAPORT AUDIT E.F. 2011

DECLARATIE BILANT 2011

BILANT, CONT PROFIT

NOTE SITUATII FINANCIARE AN 2011

COMUNICAT PRESA RAPORT ANUAL 2011

Declaratia Aplici sau Explici

2010

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2010

Indicatori trimestrul I 2010

Semestrul I

 

Declaratie persoane responsabile.30.06.2010

Note  la situatia  financiara  semestrul I 2010

Raport de revizuire catre actionarii Santier Naval Orsova SA

Raportul C.A. semestrul.I. 2010

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2010

Situatia modificarilor capitalului propriu 30.06.2010

Situatii financiare la 30.06.2010

Trimestrul III

 

Raport trimestrul III 2010

Indicatori trimestrul III 2010

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2010

RAPORT AUDIT E.F. 2010

DECLARATIE BILANT 2010

BILANT, CONT PROFIT

NOTE SITUATII FINANCIARE AN 2010

2009

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2009

Indicatori trimestrul I 2009

Semestrul I

Situatiile financiare la 30.06.2009

Declaratia persoanelor responsabile la 30.06.2009

Raportul CA semestrial

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PE SEMESTRUL I 2009

Trimestrul III

Raport trimestrul III 2009

Indicatori trimestrul III 2009

 

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2009

RAPORT AUDIT E.F. 2009

DECLARATIE BILANT 2009

BILANT, CONT PROFIT, NOTE SITUATII FINANCIARE AN 2009

2008

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2006

Indicatori trimestrul I 2006

Semestrul I

 

Situatiile financiare la 30.06.2008

Declaratia persoanelor responsabile la 30.06.2008

Raportul CA semestrial

Raportul de revizuire al auditorului financiar

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PE SEMESTRUL I 2008

Trimestrul III

 

Raport trimestrul III 2008

Indicatori trimestrul III 2008

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2008

RAPORT AUDIT E.F. 2008

DECLARATIE BILANT 2008

BILANT, CONT PROFIT, NOTE SITUATII FINANCIARE AN 2008

2007

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2007

Indicatori trimestrul I 2007

Semestrul I

Situatiile financiare la 30.06.2007

Declaratia persoanelor responsabile la 30.06.2007

Raportul CA semestrial

Raportul de revizuire al auditorului financiar

Trimestrul III

Raport trimestrul III 2007

Indicatori trimestrul III 2007

Raport de revizuire auditor

 

Anual

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2007

RAPORT AUDIT E.F. 2007

DECLARATIE BILANT 2007

BILANT, CONT PROFIT, NOTE SITUATII FINANCIARE AN 2007

2006

Trimestrul I

Raport trimestrul I 2006

Indicatori trimestrul I 2006

Semestrul I

 

Situatiile financiare la 30.06.2006

Declaratia persoanelor responsabile la 30.06.2006

Raportul CA semestrial

Raportul de revizuire

Trimestrul III

 

Raport trimestrul III 2006

Indicatori trimestrul III 2006

Anual

Raport anual al  Consiliului de Administratie pe anul 2006

Raportul  auditorului extern independent

Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si notele la situatiile financiare pe anul 2006

Declaratia persoanelor responsabile

2005

Trimestrul I

Bilantul la 31.03.2005

Raportul de gestiune incheiat la 31.03.2005

Semestrul I

Bilantul la 30.06.2005

Declaratia persoanelor responsabile la 30.06.2005

Raportul CA semestrial

Raportul de revizuire

Trimestrul III

Bilantul la 30.09.2005

Indicatorii economico-financiari  cf. anexa 30B CNVM

 

Anual

Raport anual administratori

Raport audit si situatii financiare

Declaratie persoane responsabile

 

2004

Anual

Bilantul la 31.12.2004

Note la situatiile financiare ale anului 2004

Raportul auditorului

Raportul CA privind exercitiul financiar al anului 2004