Rapoarte și Informări

Rapoarte financiare

Accesează arhiva de documente care conțin comunicate de presă, rapoarte trimestriale și situațiile financiare.

Rapoarte anuale

Verifică rapoartele anuale care prezintă situațiile financiare preliminare, raporturile anuale intergrate și raporturile anuale integrate în format ESEF.

Rapoarte curente

Consultă raportările curente în funcție de data de raportare și calendarul de raportară financiară B.V.B al anului curent.